“Tam Quốc Cola” lấy bối cảnh tam quốc, thông qua tạo hình nhân vật phiên bản Q cùng đồ họa game đặc sắc, đồng thời tăng thêm hệ thống khoa kỹ mạnh mẽ và trận pháp đa dạng hóa.

Xem thêm

  • Triệu vân Triệu vân
  • Trương phi Trương phi
  • Quan vũ Quan vũ
  • Mã siêu Mã siêu
  • Hoàn Trung Hoàn Trung
Facebook